TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta
TÜ Kirilased

Kodukool

Kirilased pakuvad õpiabi kooliõpilastele, kes on koduõppel, vajavad järeleaitamist üksikutes ainetes või soovivad tuge eksamiteks valmistumisel. Meie eelistatud ained on loodusõpetus, keemia, bioloogia ja geograafia, milles Kirilaste töötajad omavad professionaalset pädevust (õpetajakutset). Lisaks saame vajaduse korral aidata ka matemaatika (9. klassini), arvutiõpetuse, eesti või inglise keele ja inimeseõpetusega. Tundide toimumise aja, koha ja sageduse lepime kokku individuaalselt, vastavalt mõlema poole soovidele ja võimalustele.


TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased
TÜ Kirilased