TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta
TÜ Kirilased

Meie partnerid

Meie püsipartneriteks on täisühingu moodustanud FIEde Illar Leuhini ja Jaanus Uibu pikaajalised head koostööpartnerid:
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing  
Energia avastuskeskus  
Intelligent Consulting OÜ  
Haabersti Sotsiaalkeskus  
Eesti Loodusteaduste Olümpiaad  

Samas oleme endale saanud uusi häid partnereid:
SimplBooks 
Music Online OÜ 
Omniva  
WeIT  

TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased


TÜ Kirilased