TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta

Oleme suvepuhkusel
Teade 26.06.2015

Alates juunist 2015 teevad Kirilased töid vaid lepingulistele klientidele. Kirilased on lõpetanud sponsorsuhted Eesti Loodusteaduste Olümpiaadiga, kes kasutab edaspidi oma häälekandjana Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehte. Augustist oleme taas avatud uute klientide tellimustele.Koostöö Taskutargaga
Teade 26.04.2014

Kirilased osalevad OÜ Taskutark projektis, mille eesmärgiks on luua kooli õppekava toetavat materjali. Selleks koostame lisaks tekstidele ka helita animatsioone, millega tutvumine peaks aitama õpilastel meenutada olulisimat juba õpitud teemadest.Kodulehtede haldamine
Teade 20.04.2014

Oleme saanud tellimuse Eesti Avastusõppe Liidult ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingult lehekülje uuendamiseks. Kuna tänapäeval kasutatakse kodulehtede vaatamiseks küllaltki palju kõikvõimalikke portatiivseid nutivahendeid, otsustasime mõlema lehekülje puhul asendada raamidega versiooni dünaamilisemaga. Täiel määral nutitelelefonis vaatamiseks pole lehed siiski kohased.

Senist projekt Avastustee domeeni kasutab selle õigusjärgne Eesti Avastusõppe Liit

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu koduleht muutub laiemaks ja selle kasutamine mugavamaks


Uus rubriik
Teade 5.02.2014

Kogusime oma lehele erinevaid juhendeid loov- ja uurimistööde kohta ning tõime olulisi väljavõtteid seadusest. Uuri lähemalt!

Sarnaste kasulike viidete kogumist jätkame ka tulevikus.Pakume trükiseid

Teade 8.12.2013

           


Vahendame muusikat

Teade 28.10.2013

Vahendame alustavate interpreetide muusikat. Hetkel on meil pakkuda väga erinevateks puhkudeks sobiv heliplaat, millel on 9 lugu. Kolme loo algusega saab tutvuda meie lehel

Viimased uuendused 15.03.2017TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased


TÜ Kirilased