TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta
TÜ Kirilased

Loome Teie firmale, vabaühendusele, projektile või Teile endale tehniliselt lihtsa, kuid nägusa, ülevaatliku ja funktsionaalse veebilehe, mis vastab Teie tegelikele vajadustele. Meie koostatud veebilehel ei leidu keerukaid, mahukaid ega kulukaid «vigureid» — keskendume vaid olulisele, et luua eesmärgipäraselt toimiv veebikanal. Lisaks pakume eraldi ka kodulehe arendusega seotud üksikteenuseid: veebis avaldatavate tekstide keeleline korrektuur ja toimetamine, tekstide loomine etteantud toorinfo põhjal, veebilehe sisu regulaarne täiendamine vastavalt vajadusele, bännerite, illustratsioonide või fotogaleriide lisamine ja palju muud.
TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased


TÜ Kirilased