TÜ Kirilased

Austatud õpetaja!

Kas tunnete vahel, et põhikooli või gümnaasiumi uurimistööde juhendamine on Teile kurnav lisakohustus, mis pärsib põhitöö tegemist? Võib-olla kõhklete mõne õpilase valitud teema puhul oma juhendamispädevuses ja sooviksite appi paluda valdkonnaspetsialisti või teadustöö praktikut? Ehk vajaks Teie õpilane juhendamisabi uurimuse teatud järgus, näiteks veebiküsimustiku koostamise või andmetöötluse juures?

  Lahendus on olemas, loe edasi...