Taustaandmed

Märkige, milliseid õppeaineid õpetate (kollane ruut):
Rohelisse ruutu lisage märge, kui peate vastavas aines laste loovus- või uurimistöid juhendma.
eesti keel   loodusõpetus
kirjandus   füüsika
inglise keel   keemia
vene keel   bioloogia
muu võõrkeel   inimeseõpetus
ajalugu   perekonnaõpetus
geograafia   matemaatika
muusikaõpetus   astronoomia
kunstiõpetus