from tkinter import * import random #määran tahvli laiuse ja kõrguse tahvli_laius = 500 tahvli_korgus = 500 #Deklareerin listid valitud värvide ja tekstifaililt loetud värvide kogumiseks v_list = [] toonide_list = [] #Loon funktsioonid checkbox värvide valiku jaoks def roosa(): if var1.get() == 1: v_list.append("pink") else: v_list.remove("pink") def sinine(): if var2.get() == 1: v_list.append("lightblue") else: v_list.remove("lightblue") def kollane(): if var3.get() == 1: v_list.append("yellow") else: v_list.remove("yellow") def must(): if var4.get() == 1: v_list.append("grey") else: v_list.remove("grey") def oranz(): if var5.get() == 1: v_list.append("orange") else: v_list.remove("orange") def roheline(): if var6.get() == 1: v_list.append("lightgreen") else: v_list.remove("lightgreen") def punane(): if var7.get() == 1: v_list.append("red") else: v_list.remove("red") #Kogun kõik värvid, mis kasutaja valib, listile def toonid(): return v_list def sule_aken(): aken.destroy() #Prindin tahvlile sõnumid def prindi_tervitus(): tekst_toonidega = "SUPER! Aitäh, " + var_nimi.get() + "!" tekst_ilma_toonideta = var_nimi.get() + ", see on ok aga proovi värve ka!" if len(toonid()) > 0: tahvel.create_text(250, 100, text = tekst_toonidega, font = "times 20 italic bold", fill = "white") else: tahvel.create_text(250, 100, text = tekst_ilma_toonideta, font = "times 20 italic bold", fill = "#800000") #Põhifunktsioon mis käivitub "loo oma muster" nupuga. Loob kasutaja valitud suurusega ruudud ja täidab need värvidega def loo_muster(): pos = [] a = 0 if len(var_xy.get()) == 0: ei_ruutude_arv = tahvel.create_text(250, 200, text = "Sisesta palun ruutude arv!", fill = "red", font = "Times 14 italic bold") ruudud_entry.delete(0, END) elif "." in var_xy.get() or "," in var_xy.get(): tahvel.delete("all") tahvel.create_text(250, 200, text = "Sisesta palun täisarv nagu (10, 11, 15... 20, 30 jne)", font = "Times 14 italic bold", fill = "red") ruudud_entry.delete(0, END) elif len(var_nimi.get()) == 0: tahvel.delete("all") tahvel.create_text(250, 200, text = "Sisesta palun oma nimi!", fill = "red", font = "Times 14 italic bold") else: ruutude_arv = tahvli_laius / int(var_xy.get()) ruudu_xy = tahvli_laius / ruutude_arv pos = [] for rida in range(round(ruutude_arv)): x = 0 + (ruudu_xy * rida) for rivi in range(round(ruutude_arv)): y = 0 + (ruudu_xy * rivi) if len(toonid()) > 0: rect = tahvel.create_rectangle(x + ruudu_xy, y + ruudu_xy, x, y) pos.append(tahvel.coords(rect)) tahvel.create_rectangle(pos[a][0], pos[a][1], pos[a][2], pos[a][3], fill = toonid()[random.randint(0, len(toonid()) - 1)]) a += 1 else: rect = tahvel.create_rectangle(x + ruudu_xy, y + ruudu_xy, x, y, fill = "white") prindi_tervitus() #Moodustab programmi akna aken = Tk() aken.title("Moodustame mustri!") #Loon muutujad checkboksi sisestuste salvestamiseks var1 = IntVar() var2 = IntVar() var3 = IntVar() var4 = IntVar() var5 = IntVar() var6 = IntVar() var7 = IntVar() #Muutujad entry lahtrite andmete hoidmiseks var_nimi = StringVar() var_xy = StringVar() #List checkboxi muutujatega var_list = [var1, var2, var3, var4, var5, var6, var7] #List funktsioonidest mis käivituvad checkboksi märkinise järel def_list = [roosa, sinine, kollane, must, oranz, roheline, punane] #Tekstifaililt värvide lugemine ja listile kogumine file = open("värvid.txt", encoding = "UTF-8") for toon in file: toonide_list.append(toon.strip()) #Loon tahvli, kuhu joonistan mustri tahvel = Canvas(aken, width = tahvli_laius, height = tahvli_korgus, bg = "white") #Aken tahvli kõrval nuppude paigutamiseks frame = Frame(aken) #Loon lahtrid andmete kogumiseks kasutajalt nimi = Label(frame, text = "Sisesta palun oma nimi:", fg = "blue").grid(row = 0, column = 0, sticky = "nw") nimi_entry = Entry(frame, textvariable = var_nimi) ruudud = Label(frame, text = "Ruutude suurus (täisarv)", fg = "blue").grid(row = 2, column = 0, sticky = "w") ruudud_entry = Entry(frame, textvariable = var_xy) label = Label(frame, text = "Vali mustri värv:").grid(row = 4, column = 0, pady = 20) #Paigutan checkboksid for check in range(len(toonide_list)): Checkbutton(frame, text = toonide_list[check], variable = var_list[check], command = def_list[check]).grid(row = 5 + check, column = 0, sticky = "w") #Nupud sisse = Button(frame, text = "Loo oma muster!", fg = "blue", command = loo_muster).grid(row = 12, column = 0, pady = 50) sule = Button(frame, text = "Sule aken", fg = "blue", command = sule_aken).grid(row = 13, column = 0, pady = 10) ruudud_entry.grid(row = 3, column = 0) nimi_entry.grid(row = 1, column = 0, sticky = "w") frame.grid(row = 0, column = 0, sticky = "n") tahvel.grid(row = 0, column = 1) aken.mainloop() Proovileht

Esimese astme pealkiri

Teise astme pealkiri

Kolmanda astme pealkiri

Pealkiri

Selle lehe kirjapilt peaks ikkagi muutuma, st peaks midagi paistma, kui see midagi on tavatekstina

Suur pealkiri ka


Siin peaks olema siis peamine tekst ehk vasaku tulba tekst.

Jim, Kevin, Finch, Stifler ja Oz on käinud kolledzhis juba aasta aega ning nad lähevad viiekesi randa ning üürivad seal maja, et veeta kõige metsikuim suvi, mis elas on olnud. Muidugi tulevad ka mängu tüdrukud ja väga piinlikud olukorrad, milles on tavaliselt keskpunktis ´pirukasõber´ Jim. Lõpuks saab kambale selgeks, et inimesed ja ajad võivad muutuda, kuid sõprus ei muutu kunagi. Film on järg noortekomöödiale ”Kuum pirukas”.
See aga olgu parema tulba tekst

Pulmad. Ted plaanib Robini pulma kaasa võtta, aga pruut ei luba kaaslasega minna. Selle peale läheb Ted hoopis peigmehe käest luba küsima, sest muidu on tema ja Robini suhe ohus.