TÜ Kirilased
 
 
selgitused

Lehe sisu

Mistahes kodulehe sisu on täpselt selline, nagu on sõnum, mida selle külastajale tahetakse edastada.


Lehe maht

Kodulehe mahtu saab piirata üksnes kasutatav serveriruumi suurus. Tervet raamatukogu ühele lehele ei sisestaks. Küll aga ei tähenda see seda, et see võimatu oleks. Lehele on võimalik lisada piiramatul hulgal linke, mis lihtsustab tunduvalt ühe ja sama sisu kordamist erinevatel kodulehtedel. Näiteks kui tegemist on ettevõttega, kes müüb emaettevõtte kaupu, pole põhjust kõikide kaupade pilte samasse serverisse ringi tõsta.

Näiteks avaldati 4.04.2013 lehel «Emirates 24/7 Business» teade läbipaistvast telefonist. Samal teemal aga avaldati juba 12.02.2013 YouTube'i kanalil klipp, mille saate oma kodulehel avaldada ka nii, et ei pea klippi oma serverisse laadima.


TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isiklikuks kasutamiseks