Kirjapilt

Käesoleval kodulehel pakutud variant on vaid üks sadadest. See, millise «käekirjaga» lehekülg kujundatakse, sõltub tellijast.

Mõningatel juhtudel on õigustatud ka erinevate kirjastiilide (fontide) kasutamine, ent heaks tavaks ning parema loetavuse huvides kasutatakse enamasti läbivalt kogu kodulehel üht ja sama kirjastiili, mängides rõhuasetuste, kursiivi või muude viguritega.


Kirjasuurus

Lehel kasutatakse sageli erinevate rõhuasetuste huvides ka kirjasuuruse varieerimist või teksti asetamist tulpadesse.

Tekst võib olla suurem või väiksem kui ülejäänud lehel. Kõik sõltub tellija soovist ja teksti sisust.


Illustratsioonid

 näidis Kõikjale lehtedele, kuhu need sobivad, võib asetada illustratsioone. Pildid võivad olla lehe servadel, teksti vahel või teksti sees. Selle juurde tasub lähemalt uurida alamrubriiki «Pildigalerii».

Pildigaleriide puhul tuleb kindlasti kokku leppida veel paljudes lisanüanssides (näiteks kas pildid peavad olema allalaetavad või mitte).