TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta
TÜ Kirilased

Meie panus ajaloole
Info 01.03.2015

Kirilased osalesid Igor Kopõtini raamatu «Eesti Rahvaväe vene sõdurid Vabadussõjas 1918-1920» toimetamisel.

 Vaata ka sarnast raamatut veebis


TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased


TÜ Kirilased