TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta
Sõna ja vorm (näiteid elust enesest)
Siin on kümme valikupaari, mille vahel valides saate enda kirjutusoskusi ise testida. Test on anonüümne ja tulemusi ei jäädvustata. Katsetuste hulk pole piiratud.Pöördumise lõppu pannakse punkt või hüüumärk, nagu joonisel B.

Väide on tõene Väide on valeNäide on võetud ühest listikirjast: «Kogematta sattus listi suht mõtetu kiri, vabandame».

Lause on lubamatult vigane Listi sattunud vea pärast tuleb avalikult vabandada
Viisakas on kiri lõpetada selliselt, nagu joonisel B.

Väide on tõene Väide on vale«Aga me anname endast parima, et see pilt Teieni jõuab».

Lause on korrektne Lause ei ole korrektneVõrrandid sisaldavad koefitsente, mida nimetatakse süsteemi parameetriteks ja mis võivad olla konstantsed, sõltuda ajast või ka mudeli muutujatest.

Lauses on viga Lause on korrektne
Joonisel B olevat kirja on parem lugeda.

Väide on tõene Väide on vale
Joonisel A olev kiri on õigemini vormistatud.

Väide on tõene Väide on valeVõõrkeelsete mõistete suurtähtlühendeid, mida saab lugeda, võib eesti keeles kirjutada ka sõnana. Nii on näiteks lubatud kasutada aids (AIDS, lühendist acquired immunodeficiency syndrome — ′omandatud immuunpuudulikkuse sündroom′), ufo (UFO, unidentified flying object — ′määramata ehk identifitseerimata lendobjekt′) või leed valgusdioodi märkiva suurtähtlühendi LED (inglise light-emitting diode — ′valgust kiirgav diood′) asemel.

Väide on vale Väide on tõene
Korrektne kirjapilt on joonisel B.

Väide on tõene Väide on valeSõna klikkama, mis on mugandatud inglise keelest (click), on argikeelne sõna. Kirjakeeles on pikema traditsiooniga sõna klõps, millest saab teha verbi klõpsama. Tegelikult võimaldab eesti sõnatuletus täpsematki vahet: kui tehakse üks klõps, sobib verb klõpsama, kui mitu klõpsu, siis klõpsima.

Klikin nõustumiseks Klõpsan nõustumaksA. Töötagem hoolega, siis saame kiiremini valmis!
B. Töödakem hoolega, siis saame kiiremini valmis!

Õige on loosung A Õige on loosung BTÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased


TÜ Kirilased