TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta

Oleme suvepuhkusel
Teade 26.06.2015

Alates juunist 2015 teevad Kirilased töid vaid lepingulistele klientidele. Kirilased on lõpetanud sponsorsuhted Eesti Loodusteaduste Olümpiaadiga, kes kasutab edaspidi oma häälekandjana Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehte. Augustist oleme taas avatud uute klientide tellimustele.


TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased


TÜ Kirilased