TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta

Märksõnad kuulutuste koostamiseks

Konkurss reklaamijuhi ametikohale

TÜ Kirilased
   

Idee nr 1

 • tekstide redigeerimine ja korrigeerimine (otsesed õigekirjavead, lauseehitus)
 • soovi korral lisatakse kommentaarid
 • inglise ja vene keelest
 • arvestus tähemärkides (tm)
   

Idee nr 2

 • PowerPoint-ettekanded tekstide järgi
 • illustratsioonide lisamine
 • esitluse animeerimine
 • esitluse automatiseerimine
 • animeeritud videoklipid
   

Idee nr 3

 • uurimistöö teema valik, vt näidised
 • eesmärkide seadmine, hüpotees ja tööplaan
 • uuringu läbiviimiseks vajalikud vahendid
 • veebipõhine juhendamine
 • kirjanduslik ja omauurimuslik osa
 • tulemuste kokkuviimine eesmärkidega
   

Idee nr 4

 • abi andmete statistilisel analüüsimisel
 • olulise eristamine ebaolulisest
 • abi järelduste tegemisel
 • graafikute ja diagrammide vormistamine
   

Idee nr 5

 • uurija teadmiste tasemele vastavus
 • lähteandmete statistiline analüüs
 • nõutavate seoste väljatoomine
 • graafikute ja diagrammide vormistamine
   

Idee nr 6

 • valmimisjärgus uurimis- või kirjaliku loovustöö sõnastuse ja lauseehituse seadmine
 • uurimistöö nõuetekohane vormistamine
 • valmis uurimuse eelretsenseerimine, soovitused
   

Idee nr 7

 • stiilsed kodulehed
 • e-poe-vabad tutvustavad lehed
 • tagasiside võimalused
 • elektroonilised küsitlued
   

Idee nr 8

 • ühtne pakett logost koduleheni
 • blankettide, reklaamvoldikute jm kujundamine
 • kuu aega tasuta kodulehe majutamist
 • domeeni registreerimine, serveriruum
   

Idee nr 9

 • korteriühistute haldus majandustarkvaraga
 • igakuiste kulude arvutamine
 • arvete koostamine ja väljastamine
 • raamatupidamine ja aastaaruande koostamine
   

Idee nr 10

 • konkurss reklaamijuhi ametikohale
 • osalise koormusega
 • töö kodukontoris
 • sobib ka koolinoorele
 • töötasu vastavalt tulemusele
 

 

 

 

TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased