TÜ Kirilased

Info sertifikaatide kohta

Konkursitöö ülesanded


Konkursi ülesanded
 
 

 Ülesanne 1. Portfoolio

 1. Kuna igal kandidaadil tuleb tööde lõpus esitada isiklik tegevuspäevik ehk portfoolio, tasub sellega alustada kohe algul. Selle võib vormistada tekstitöötlusprogrammiga (*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf formaadis)

 2. Iga päev, mis kandideerimisega tegelemisele kulub, peaks kajastuma ka päevikusissekandes:
  — kuupäev ja alguse kellaaeg
  — võetud eesmärgid
  — esinenud raskused
  — tehtud tööd
  — enesekriitline kokkuvõte eesmärkide täitmisest
  — järgmise sammu planeerimine ja lõpukellaaeg

 3. Portfooliot tuleks täita step-by-step, iga päev töö käigus. Hiljem pole tegevused enam meeles.

 4. Portfooliosse sobib pesitada sobivad illustratsioonid ning mistahes probleemide kirjeldused.

 5. Portfoolio tuleb lõpuks korrektselt vormistada ning saata kokkulepitud kuupäevaks aadressil info@kirilane.ee märgusõnaga «Konkurss».

 6. Portfoolio eest on võimalik saada kuni 100 punkti.

 Ülesanne 2. Eelreklaam

 1. Konkurendil tuleb luua oma Facebooki leht. Selle saab luua siin.

 2. Kui konkurendil on enda FB-leht juba olemas, tuleb kasutada olemasolevat lehte.

 3. Konkurent jagab enda FB lehel võimalikult paljudele töökuulutust (vt vihjete lehel pilt ja vihje nr 10) ning lisab juurde lingi Kirilaste kodulehele kirilane.ee.

 4. Alternatiiviks on jagada Kirilaste FB lehel olevat sama kuulutust.

 5. Oma päevikusse märkida, kui mitmele kuulutust jagati. Iga tõendatud kuulututuse vaataja annab 1 punkti.

 6. Pole keelatud lisada, et tegemist on konkursitööga ning et iga FB-sõber saab edule kaasa aidata, kui avab Kirilaste FB lehe ning lisab end selle sõbraks («like»).

 7. Iga tõendatud Kirilaste FB «laikija» annab 2 lisapunkti.

 8. Igaüks näeb enda FB lehel sõprade loendit ning ka sissekande laikijate hulka. Tõenduseks on ekraanipilt vastavatest vihjetest. Tõendeid on võimalik kasvõi iga päevikusissekandega täiendada.

 9. Märkige end Kirilaste FB lehe sõbraks ning võimaldage enda lehe uudiseid näha.

 Ülesanne 3. Reklaam tutvusringis

 1. Valige vihjete lehelt ideede 1...9 hulgast kolm.

 2. Uurige kuulutuste juurde lisatud märksõnu ning meie kodulehe teenuseid, hinnakirju ja teenuste tellimise tingimusi.

 3. Koostage juuresolevate märksõnade põhjal kolmele valitud miniplakatile reklaamtekst.

 4. Avaldage reklaamid oma FB lehel ja jagage tuttavatega.

 5. Iga reklaamist tuleneva ja tõendatud Kirilaste FB «laikija» annab 1 lisapunkti.

 6. Täiendage oma päevikut puntkis 1.2 näidatud viisil.

 Ülesanne 4. Enda koostatud kavand

 1. Järgnevalt tuleb «käepäraste vahenditega» koostada endal Kirilaste töid silmas pidades üks miniplakat.

 2. Valminud miniplakatit pole lubatud enne aktsepteerimist avaldada: niipea kui see valmis, tuleks see saata aadressile info@kirilane.ee.

 3. Jälgige, et saadetud kavandi juures oleks loetav autori nimi ning töökorras saatja-aadress!

 4. Kui Kirilaste poolt tuleb vastav luba, laadige uus kuulutus oma kodulehele ja jagage tuttavatele, nagu märgitud punkti 2.6.

 5. Minireklaami kujundusest on võimalik saada kuni 50 punkti. Iga selle rakendumisest tulenev ja tõendatud Kirilaste FB «laikija» annab 1 lisapunkti.

 Ülesanne 5. Kodulehe kriitika

 1. Surfake Kirilaste kodulehel ja pange oma päevikusse kirja kõik leitud probleemid ja häirivad asjaolud.

 2. Veelgi parem, kui oskate lisada konstruktiivseid ideid leitud vigade kõrvaldamiseks või näidiseid, milline pidanuks tulemus olema.

 3. Kodulehe kriitika saatke töö lõpus meile portfoolio osana.

 4. Kriitika osa peab päevikus olema, see loetakse päeviku 100 punkti hulka.

 Ülesanne 6. Proovitöö esitamine

 1. Silmas pidades, et konkureerimiseks on ette nähtud proovitöö esitamine, mis on kokku võetud portfoolios ning tõendatav konkureerija FB-lehe kannetes, on konkursi kestuseks 45 päeva.

 2. Konkureerimise aega hakatakse lugema kuupäevast, mil tööpakkumise kuulutus esimest korda Kirilaste FB lehel avaldati.

 3. Portfoolios (proovitööpäevikus) peavad olema näidatud konkureerija nimi ja kontaktandmed.

 4. Portfoolio peab sisaldama kõiki punktis 1.2 toodud elemente ning ülesandeid 1...6.

 5. Kirilased saadavad tagasiside kõikidele kandideerijatele hiljemalt 45 päeva pärast konkursitööde vastuvõtu lõppu.

 Ülesanne 7. Lisaülesanne

 1. Lisaülesanne tuleb esitada ainult neil, kes ei soovi piirduda vaid reklaamijuhi tööga, vaid pretendeerivad ka müügijuhi lisakohustusi ja selle võrra suuremat koormust ning sissetulekut.

 2. Tuleb välja mõelda ja visandada konkreetse tellimuse stsenaarium (kes tellib, millised tööd ja millises mahus).

 3. Uurinud Kirilaste hinnakirju, kalkuleerib müügijuhi lisaametisse kandideerija töö umbkaudse maksumuse.

 4. Kõik erinevad töö lõigud ja arvutuskäik näidata erinevatel ridadel ka eraldi.

 5. Kui tellimuse väljamõtlemine osutub keerukaks, tasub julgesti abi küsida aadressilt info@kirilane.ee.

 6. Võrdväärsete tulemustega kandidaatidele võidakse saata täiendav lisaülesanne.

 7. Ka lisaülesanne tuleb lisada portfooliosse, näidates ära praegune töö- või õppimiskoht (kool) ja koormus. Kui palju jääb aega Kirilaste tööga tegelemiseks?

TÜ Kirilased
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜ Kirilased
TÜ Kirilased