Järeleaitamistundide raames abistame koolis käivat ja mõnes õppeaines raskustesse sattunud õpilast tagasi järjele jõudmisel ja soovitud perioodihinde saavutamisel. Üldjuhul on mahajäämus kujunenud pikema aja jooksul ja selle ületamine eeldab vähemalt mitmest tunnist koosnevat töötsüklit.

  1. Järelaitamistunnid bioloogias
  2. Järelaitamistunnid loodusõpetuses
  3. Järelaitamistunnid geograafias või maateaduses
  4. Järelaitamistunnid keemias
  5. Järelaitamistunnid põhikooli matemaatikas
  6. Järelaitamistunnid põhikooli eesti keeles
  7. Järelaitamistunnid arvutiõpetuses