Uurimuse korraliku kava olemasolu ei taga veel sellest kinni pidamist — oluline on algajat uurijat järjepidevalt toetada, tema edusamme jälgides.