Töö erinevate dokumentidega

Kirilased pakuvad oma nime kohaselt abi mitmesuguste kirjatööde koostamisel, parendamisel ja vormistamisel.
 Järgnevatel linkidel klõpsamine avab või sulgeb selgitused, «i» annab lähema seletuse.

 Tekstidokumendid (Word)

 Esitlustdokumendid (Powerpoint)

 Illustratsioonide vormistamine

 Tabeltöötlusprogrammid (Excel, Calc)