Töö erinevate dokumentidega

Kirilased pakuvad oma nimele kohaselt abi mitmesuguste kirjatööde koostamisel, parendamisel ja vormistamisel.
 Järgnevatel linkidel klõpsamine avab või sulgeb selgitused.

 — Tekstidokumendid (Word)

 — Esitlustdokumendid (Powerpoint)

 — Illustratsioonide vormistamine

 — Tabeltöötlusprogrammid (Excel, Calc)