Enne uurimis-, kursuse- või bakalaureusetöö minekut ametliku retsensendi või hindamiskomisjoni kätte tasuks lasta see eelretsenseerida. Isegi vilunud uurijal võib tekkida raskusi enda vigade märkamisega, rääkimata nappide teadustöö oskustega õpilasest või tudengist. Eelretsensioonis anname uurimuse kvaliteedile üldise hinnangu, juhtides tähelepanu töö mitmesugustele puudustele ja pakkudes soovitusi nende kõrvaldamiseks.