Eksamitulemused määravad sageli ära noore inimese edasised haridus- ja erialavalikud. Seetõttu võib olla tarvilik täiendada koolis toimuvaid ettevalmistusi individuaalsete lisatundidega asjatundliku õpetaja käe all. Kirilased pakuvad abi nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpueksamiteks valmistumisel. Ainete valik tuleneb meie töötajate kvalifikatsioonist ja pädevusest.

  1. Ettevalmistamine põhikooli lõpueksamiks bioloogias
  2. Ettevalmistamine põhikooli lõpueksamiks keemias
  3. Ettevalmistamine põhikooli matemaatikaeksamiks
  4. Ettevalmistamine kompleksseks (keemia, bioloogia jms) riigieksamiks