Esitlused on vajalikud oma ettevõtmise tutvustamiseks asjakohasele publikule: näiteks oma firma promomiseks loodetavatele partneritele või rahastajatele, kauba tutvustamiseks võimalikele ostjatele, aga ka vastvalminud uurimistöö esitlemiseks karmile kaitsmiskomisjonile. Sõltumata esitluse teemast või sihtrühmast on oluline, et see oleks süsteemne, korrektselt sõnastatud ja vormistatud, läbimõeldult illustreeritud ja publikule hõlpsasti jälgitav. Neid sihte aitamegi Teil saavutada.

  1. Esitlusdokumentide (ppt, pptx, odf) koostamine eesti või inglise keeles  
  2. Esitlusdokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles  
  3. Esitlustele kohase tausta loomine  
  4. Illustratsioonide ja graafikute lisamine esitlustele  
  5. Esitlustele lisatud illustratsioonide ja graafikute korrigeerimine  
  6. Esitluste vormistamine  
  7. Esitluste tõlkimine