Vastavalt Eesti Vabariigi majandusühingute põhimäärusele sõlmiti Täisühing Kirilane asutamisleping Tartus, 24.02.2013. Tartu Maakohus aga tõukas selle oma puuduste kõrvaldamise määrusega nr Ä 20063456/M1 tagasi.

Kohtunikuabi tuvastas, et 15.03.2013 esitatud kandeavalduse alusel ei saa teha äriregistrisse taotletud kannet, sest äriseadustiku § 11 lg 2 kohaselt peab äriühingu ärinimi olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest.

Registrisse on kantud OÜ Kiriline on 01.10.2012 reg. nr. 12353749. Registripidaja hinnangul ei ole taotletav ärinimi selgesti eristatav varem registrisse kantud ärinimest ja registripidaja teeb äriseadustiku § 52 kohaselt ettepaneku ärinime muutmiseks.

Täisühing Kirilased registreeriti vastavalt kohtu kandeavaldusele nr 798839, esmakanne kinnitatud 18.03.2013.