1. Tabeltöötlusprogrammidega loodus jooniste ja tabelite vormistamine  
  2. Tabeltöötlusprogrammide automatiseerimine (valemite lisamine tabelitesse)