Üks pilt on sageli kõnekam kui tuhat sõna. See ütlemine kehtib ka teaduses, kus hästi läbimõeldud ilmekas diagramm või graafik võib uurimistööle tublisti väärtust lisada. Joonised peaksid olema heas kooskõlas tekstiga, seda tõhusalt täiendades.