Veebitööde hinnad

 
 

  Ettevõtet tutvustava kodulehe tekstide keeleline korrektuur

 • Etteantud märkmete või teema põhjal teksti koostamine maksab kuni 20 € lehekülje (ttm) kohta. Eestikeelse koduleheteksti korrektuur 2.50 €, toimetamine aga 5 € (ttm kohta). Võõrkeelse teksti toimetamise hind on 11 € (ttm kohta). Püsiklientidele kehtib meil soodustustega hinnakiri ning tekstitööd sisalduvad kodulehe haldamise hinnas. Meiega on võimalik sõlmida kodulehe sisu uuendamise aastane leping hinnaga kuni 400 €. Kui sisu uuendatakse ainult kliendi nõudmisel, on aastase lepingu hind 350 €. 
  Veebitööde korral arvestame teksti mahtu üldjoontes skriptimärkides (sm), kui aga tekst on esitatud tavatekstina, arvestame 1 lk = 1800 ttm.

  Kodulehe kujundus ja lihtne lahendus

 • Kodulehetöös loome algul kuni 3 kavandit erineva ülesehituse, kujunduse ja värvuslahendusega, kui kliendil erisoovid puuduvad. Kavandi hind on kuni 50 €. Edasine sõltub sellest, kui keerukat kodulehte klient soovib. Hind sõltub nii lisatavate kujunduselementide hulgast kui ka alamlehtede arvust. Meiega on võimalik sõlmida kodulehe sisu hilisema uuendamise aastane leping hinnaga kuni 400 €. See tähendab, et Kirilased võtavad endale kohustuse jälgida kodulehega seotud ettevõtte käekäiku, otsida teemakohaseid uuendusi konkurentidelt ja muud, mis klient meilt tellib. Kui sisu uuendatakse üksnes kliendi nõudmisel, on aastase lepingu hind 350 €. 
  Üldjoontes on lihtsa kodulehe ühe vaate (ekraanipildi) hind keskmiselt 160 €.

  Täiesti uue kodulehe loomine

 • Lihtsa ülesehituse ja vähese serverikasutusega kodulehe tegemine on kompleksne töö, mida ei saa teha kliendipoolsete ideedeta. Uue kodulehe loomisel vt kavandamise ja kujunduse hinda. Kodulehe seame loomisfaasis üles oma serveriruumi. Selleks, et kavandatust saaks ettevõtte või kellegi isiklik koduleht, hoolitseme domeeninime ja serveriruumi eest. Hind sõltub tellimise hetkel leiduvatest pakkumistest. 
  Üldjoontes on lihtsa kodulehe ühe vaate (ekraanipildi) hind keskmiselt 160 €, nii võib 5 alamlehega koduhele hinnaks prognoosida umbes 800 €.

  Välislinkide lisamine

 • Vajadusel lisame kodulehele piiramatul hulgal linke nii sama kodulehe piires kui ka teistele kodulehtedele. Linkide lisamine sisaldub skripti hinnas, küll aga tuleb tellijal maksta juhul, kui Kirilastel tuleb sobivaid linke otsida ning võõrkeelsete lehtede sisututvustusi tõlkida. 
  Linkide selgituste tõlkimise kohta vt tõlketööde hindu.

  Illustratsioonide või pildigalerii lisamine

 • Lisaks kodulehel avaldatavatele ikoonidele, sümbolitele, taustapiltidele jms võib soovi korral lisada ka eraldi illustreerivaid fotosid või pildigalerii. Illustratsioonide lisamine sisaldub skripti hinnas, küll aga tuleb tellijal maksta juhul, kui Kirilastel tuleb sobivaid illustratsioone otsida, ise toota või pildistada. Fotograafiateenuse hind on 2,50 € tunnis. 
  Kodulehe loomisel arvestatakse hinda skriptimärkides (tsm). 1 leht sisaldab umbes 1500 tsm.

  Sisuhalduspaketiga kodulehe kujundamine

 • Tasuta sisuhalduspaketil põhineva kodulehe kujundamise korral loome algul kuni 3 kavandit kujunduse ja värvuslahendusega, kui klient pole oma soove ise esitanud. Kavandi hind on kuni 50 €. Edasine sõltub sellest, kui keerukat kodulehte klient soovib. 
  Tasuta sisuhalduspaketid on näiteks Joomla ja Drupal. Klient võib soovi korral tellida kujunduse ka Wordpressile või teistele sisuhalduspakettidele.

  Ettevõtte logo või kaubamärgi kujundamine

 • Ettevõtte või asutuse logo või kaubamärgi kujundamise keskmine hind 135 €, mis sisaldab vähemalt 3 alternatiivse kavandi esitamist värviliselt ja mustvalgelt. 
  Lõplik logo valmib tihedas koostöös kliendiga.

  Staatiliste reklaambännerite kujundamine

 • Kujundame kodulehele mingi sündmuse või kauba esitlemiseks reklaambänneri hinnaga kuni 70 €. 
  Lõplik töö valmib tihedas koostöös kliendiga ning lähtuvalt tellija soovidest.

  Liikuvate reklaamide kujundamine

 • Liikuva reklaamiriba või minianimatsiooni hind sõltub reklaami suurusest ning kaadrite hulgast ja on hinnaga 80 kuni 180 €. 
  Lõplik töö valmib tihedas koostöös kliendiga ning lähtuvalt tellija soovidest. Tellijale pakutakse mitu kavandit, milliste hulgast valitakse sobivaim.

  Teie toodete ja teenuste reklaamimine meie kodulehel ja sotsiaalmeedias

 • Vahendame teie kodulehe või kampaaniate reklaame alates 45 € (meie kodulehel) kuni sõltuvalt reklaamitavate päevade hulgast nt Facebook'is. 
  Arvestame Facebook'is reklaamimise hetkel kehtivat hinnakirja.

  Ettevõtte reklaam- ja infotrükiste kujundamine

 • Ettevõtte reklaam- ja infotrükiste (voldikud, flaierid, plakatid, visiitkaardid) kujundamise hind sõltub tellitud töö mõõtmetest ning sisukusest. Kogu reklaammaterjali kujundamise baashind on 100 €. 
  Hinna saab arvutada pärast kõikide tingimuste selgumist.

  Aitame teil läbi viia küsitlusi

 • Rendime oma serveriruumi küsitluste läbiviimiseks kas 1 € eest päevas või 5 € eest nädalas. Soovi korral otsime kontakti sihtgrupiga ja viime küsitluse nendeni. Selle tegevuse hind sõltub kuluvast ajast arvestusega 15 € tunnis. Andmed kogutakse tabelisse tasuta, toortabeli hilisema töötlemise hind sõltub sellest, kas edasi plaanitakse töötada Exceli või SPSSiga, aga ka andmebaasi mahust. Andmebaasi korrastamise hind on kuni 1 € andmebloki kohta. 
  Kliendiküsitluste või uurimistöö-alaste küsitluste läbiviimise soovi korral vt küsitluse koostamise hindu. Täpsem hind selgub konkreetse küsitluse korral. Andmeblokiks (db) loeme tabelit, mis on 10 tunnusega ja valimiga kuni 100 vaadeldavat.

  Kujundame veebipõhise küsitluse teie kodulehele

 • Vormistusliku disaini hind on umbes 5 € lehekülje kohta, kodulehel arvestame seda skriptisümbolites. Näidisküsitluse hind on 205 €. 
  1 kodulehevaade = 1500 tsk (skriptisümbolit).

  Aitame koguda tagasisidet teie töötajatelt või klientidelt

 • Vajadusel garanteerime vastaja anonüümsuse või küsime vastajate ebadiskreetseid taustandmeid. Näidisküsitluse hind teie kodulehel on 255 €. Kui klient on meiega sõlminud hoolduslepingu, korrastame andmebaase ja teeme küsitluses pisimuudatusi tasuta. Kodulehe sisu ühekordne uuendamine nõudmisel maksab 15 €. 
  Kirilased võivad tellimusel küsitluse läbi viia tellija abita: pärast teatud küsitlusaja möödumist tehakse kokkuvõte ja tellijale saadetakse valmis tulemus.