Tõlketööde hinnad

 
 

  Tekstidokumentide tõlkimine

 • Tekstidokumentide tõlkimine (vene, inglise jm kokkuleppel) sõltub tõlgitava teksti mahust, spetsiifilisusest ja keelest, keskmiselt 12 € lehekülje kohta. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkel võetakse lähtekeeles teksti ttm hulga ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  inglise–eesti

 • Tekstidokumentide tõlkimine kuni 10 € lehekülje (1800 ttm) kohta. Hind sõltub teksti tihedusest ja keerukusest. Kui teksti pikkus ületab 10 lk, on töö hind 10% odavam, üle 55 lk 15% soodsam. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkel võetakse lähtekeeles teksti ttm hulga ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  eesti–inglise

 • Tekstidokumentide tõlkimine kuni 10 € lehekülje (1800 ttm) kohta. Hind sõltub teksti tihedusest ja keerukusest. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkel arvutatakse lähtekeeles teksti ttm hulga ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  vene–eesti

 • Tekstidokumentide tõlkimine kuni 12 € lehekülje (1800 ttm) kohta. Hind sõltub teksti tihedusest ja keerukusest. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkimisel arvutatakse lähtekeeles teksti ttm ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  teised keeled

 • Juhul kui kogu tellimus puudutabki vaid tõlget teistest keeltest, soovitame pöörduda tõlkebüroo poole. Kui aga kogu töö sisaldab üksikuid muukeelseid tekste, saame oma heade partnerite abil tõlkimisega hakkama. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Muudest keeltest tõlkimisel arvestame partnerite hinnakirju.

  Esitluste tõlkimine

 • Esitluse tõlkimisel arvestame tekstitõlkimise hindadega, vajadusel lisanduvad esitlusele originaalse tausta loomise (3 €), vormistamise (30 s slaidi kohta), diagrammide vormistamise (5 € diagramm), illustratsioonide kujundamise (3 €) ja animeerimise (1 € slaid) hinnad, vastavalt kliendi soovidele. 
  Täpsema hinna kalkuleerimisks peame teadma lähteülesannet.

  Lisaks kõikide parameetrite arvestamisele sõltub hind ka tellimuse üldmahust (mahukam tellimus on suhteliselt soodsam).

  Tekstide korrektuur

 • Tõlketööde hind sisaldab keelelist korrektuuri. 
  Teksti keeleline ja stilistiline korrigeerimine on vajalik teksti mõtte, terviklikkuse, grammatilise õigsuse, terminoloogia järjepidevuse ja teksti valdkonnale sobiva stiili kontrollimiseks.

  Teksti toimetamine

 • Pikemate tõlketööde korral leiame vastavat keelt emakeelena kõneleva kaastöötaja ning laseme teksti toimetada. Kui korrektuuri käigus parandatakse pelgalt tippimis- ja kirjavead, siis toimetamise käigus korrigeerime lauseehitust, sõnade järjestust ja teksti mõistetavuse ladusust. Toimetuse hind kujuneb sõltuvalt teksti sisu keerukusest ja mahust, jäädes orienteeruvalt väiksemaks kui 20 € leheküljest. 
  Teksti korrektuur tähendab tõlke kontrollimist pärast materjali graafilist töötlemist. Selle töö eesmärgiks on kontrollida, kas vorming, sõnade poolitamine, tähemärkide, piltide ja sümbolite kujutised on õiged, tekst terviklik ning sihtkeele tüpograafiaeeskirjad täidetud. See kontroll eelneb lõplikule dokumendifaili loomisele.