Uurimisküsimustele vastamine (hüpoteeside kontroll) nõuab asjakohast, hoolikalt välja töötatud metoodikat.

Erinevat tüüpi uuringud eeldavad ka erinevaid uurimismeetodeid.