Instrument ehk uurimisvahend on vahend, mida uurija kasutab oma eesmärkide saavutamiseks. Selleks võib sõltuvalt uuringu tüübist olla mingi aparatuur, aga ka küsimustik või intervjuu kava.

Sageli on otstarbekas kasutada juba varem välja töötatud instrumente. See aitab uurijal enda tulemusi võrrelda varasemate sarnaste uuringutega, lisades tööle väärtust.