Toorandmed on kõigepealt vaja sobivalt ette valmistada (teisendada, rühmitada, kodeerida jne), et need seejärel allutada asjakohasele statistilisele andmetöötlusele ja analüüsile. Alles seejärel saame kätte vastused uurimisküsimustele või hüpoteesidele.