Ingliskeelne kokkuvõte (Summary) on eesti keeles koostatavate teadustööde kohustuslik osa, võimaldades uuringuga tutvuda ka muu maailma uurijatel ja teistel huvilistel. Seetõttu tuleks tagada, et summary saaks kirja heas inglise (teadus)keeles ja kajastaks uuringu olulisi punkte, sh eesmärke, metoodikat ja tulemusi võimalikult ülevaatlikul viisil.