Uurimisküsimused on teadustöö puhul küsimustiku väljatöötamise aluseks.

Küsimustik koostatakse, et leida vastuseid uuringu sihtrühma puudutavatele uurimisküsimustele.