1. Eelretsenserime koostatud uurimistöid  

  Enne uurimis-, kursuse- või bakalaureusetöö minekut ametliku retsensendi või hindamiskomisjoni kätte tasuks lasta see eelretsenseerida. Isegi vilunud uurijal võib tekkida raskusi enda vigade märkamisega, rääkimata nappide teadustöö oskustega õpilasest või tudengist. Eelretsensioonis anname uurimuse kvaliteedile üldise hinnangu, juhtides tähelepanu töö mitmesugustele puudustele ja pakkudes soovitusi nende kõrvaldamiseks.

 2. Aitame kokku viia uurimisküsimused ja kokkuvõtte  

  Uurimuse hindajad jälgivad ühe peamise punktina uurimistulemuste vastavust algselt püstitatud uurimisküsimustele (hüpoteesidele). See vastavus peaks hästi esile tulema töö kokkuvõttes.

 3. Abistame kokkuvõtte sõnastamisel  

  Kokkuvõte on sageli ainus osa, mida tööst loetakse (ja mille põhjal selle väärtuse üle otsustatakse). Seetõttu ei saa kokkuvõtte tähtsust alahinnata. On oluline, et kokkuvõte saaks võimalikult süsteemne ja hästi loetav, andes lühidalt, kuid ammendavalt edasi uurimuse olulise «iva».

 4. Tõlgime kokkuvõtte inglise keelde või toimetame tehtud tõlget  

  Ingliskeelne kokkuvõte (Summary) on eesti keeles koostatavate teadustööde kohustuslik osa, võimaldades uuringuga tutvuda ka muu maailma uurijatel ja teistel huvilistel. Seetõttu tuleks tagada, et summary saaks kirja heas inglise (teadus)keeles ja kajastaks uuringu olulisi punkte, sh eesmärke, metoodikat ja tulemusi võimalikult ülevaatlikul viisil.