Teadlaselt eeldatakse, et lisaks andmete kogumisele ja esitamisele peab ta oskama ka neid tõlgendada — neile tähendust ja väärtust anda. Kogutud andmete tõlgendamine ning nende põhjal uurimisküsimuste valguses järelduste ja üldistuse tegemine saab noorele uurijale sageli komistuskiviks. Meie aitame tagada, komistuskive ei esineks.