Uurimistööde juhendamine

Meie töötajad omavad loodusteaduste-alast õpetajakutset ja magistrikraadi pedagoogika valdkonnas. Senine juhendamispraktika hõlmab arvukaid uurimistöid peamiselt bioloogia, pedagoogika, terviseedenduse ja keskkonnakaitse alalt, sealhulgas diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöid. Meie sihiks on pakkuda õpilasele või tudengile asjakohast ja tulemuslikku juhendamist, ühtlasi teda toetades ja suunates iseseisvate uurimistöö-alaste oskuste omandamisel. Teaduslikku uurimistööd me kellegi eest ära ei tee!

Järgnevatel linkidel klõpsamine avab või sulgeb selgitused. Et selgitusi lugeda, sulge eespoolsed lingid

Kursoriga sellisele ikoonile sõites avaneb lehe paremal serval täpsustav selgitus.

 — Uurimistööde juhendamine

 — Näidisloend seni juhendatud teemadest

 — Abi uurimistöö planeerimisel

 — Abi küsitluste koostamisel

 — Abi andmete töötlemisel

 — Abi järelduste ja kokkuvõtete tegemisel ning tõlkimisel