Me ei tee õpilase eest tööd ära, kuid aitame tal asju selgeks saada ja jõuda rahulolu pakkuva tulemuseni. Koduõpe tähendab ajutiselt või alaliselt kodus viibiva õpilase õppetööd tema enda kodus pikema perioodi vältel. Koduõppes püüame saavutada riiklikule õppekavale vastavad õpieesmärgid.

  1. Koduõpe bioloogias
  2. Koduõpe loodusõpetuses
  3. Koduõpe geograafias
  4. Koduõpe keemias
  5. Koduõpe matemaatikas (kuni 9. kl)
  6. Koduõpe kokkuleppel teistes õppeainetes (emakeel, inglise keel, inimeseõpetus, arvutiõpetus)