Kokkuvõte on sageli ainus osa, mida tööst loetakse (ja mille põhjal selle väärtuse üle otsustatakse). Seetõttu ei saa kokkuvõtte tähtsust alahinnata. On oluline, et kokkuvõte saaks võimalikult süsteemne ja hästi loetav, andes lühidalt, kuid ammendavalt edasi uurimuse olulise «iva».