Uurimuse hindajad jälgivad ühe peamise punktina uurimistulemuste vastavust algselt püstitatud uurimisküsimustele (hüpoteesidele). See vastavus peaks hästi esile tulema töö kokkuvõttes.