Küsimustik on valiidne siis, kui see mõõdab võimalikult täpselt tunnust või omadust, mille mõõtmiseks see on mõeldud. Küsimustiku valiidsuse tagamiseks on oluline selle süsteemne arendamine, hindamine ja katsetamine. Teadustööks ei piisa, kui lihtsalt esimesed pähetulnud küsimused kirja panna.