1. Aitame valida õpilasele ea- ja huvikohase uurimisteema  
  2. Leiame uurimisküsimused või püstitame probleemi ning seame uurimiseesmärgid  
  3. Abistame metoodika valimisel  
  4. Juhendame kirjandusülevaate koostamisel  
  5. Otsime või aitame luua sobiva instrumendi uuringu teostamiseks  
  6. Koostame uurimistöö kava  
  7. Jälgime koostatud kava tähtaegadest kinnipidamist  
  8. Aitame tagada, et uurimiseesmärgid saaksid täidetud (uurimisküsimused vastatud)