Teeme valmis tervikliku esitluse kliendi poolt etteantava taustainfo (toorandmete) põhjal.