»

Kõige suurem pealkiri (h1)

Suuremat sorti pealkiri (h2)

Pisemat sorti pealkiri ikka ka (h3)

Siin on midagi paremasse paneeli. Finantsarvestuse alused väikeettevõttes. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed. Püsi- ja muutuvkulud. Tasuvuspunkt. Järvselja Metsamajandamise Infosüsteemi eesmärk on Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsamajandamise info haldamine. Uusimatele inventeerimisandmetele on võimalik ligipääseda igaühel ilma infosüsteemi logimata. Seda saab teha nii vasakult menüüst "Kvartalite nimekiri" kui ka eraldi lehelt http://jarvselja.emu.ee/kaart/. Infosüsteemi on võimalik logida nii Järvselja töötajatel, kes on registreeritud infosüsteemis, kui ka EMÜ töötajatel ja tudengitel.

Paras pisipealkiri (h4)

Meie teenuste sisu lähemaks uurimiseks klõpsake Teid huvitava teenuse nimetusel.

Custom font on see, täiesti õige 75% kohe.

Custom font on see, veidi suurem 100% kohe.

Custom font on see, palju suurem 110% kohe.

Custom font on see, tiba suurem 90% kohe.

12 px tekst on siis meil seesugune, vaata ja imesta!

12 pt tekst on aga meil seesugune, vaata ja imesta!

Ettevõtluse olemus, ettevõtluse põhimõisted, ettevõtluse ohud ja võimalused, ebaõnnestumise peamised põhjused. Ettevõtja isikuomadused, sobivus ettevõtjaks, eneseanalüüs, juhi roll ettevõttes. Uue äriidee genereerimine ja äriidee analüüs. Äriplaani koostamine, ärimudelid, enamlevinud vead äriplaanides.

Muuvidele