1. Abistame uurimisküsimuste koostamisel  
  2. Abistame küsimustiku valideerimisel  
  3. Abistame esindusliku valimi saavutamisel (veebipõhise uuringu vormis)  
  4. Valmistame ette ja viime läbi veebipõhise küsitluse  
  5. Kogume vastused andmebaasi  
  6. Aitame kogutud andmebaasist vajaliku info leida