Pakume abi spetsiaalsete koduülesannete, näiteks referaatide või väiksemate uurimistööde tegemisel nii üldhariduskooli kui bakalaureuseõppe raames. Abistame õpilast või tudengit vajaliku kirjanduse, sh veebiallikate leidmisel, illustreerimisel, referaadi ülesehituse korrastamisel, lausestuse, sõnastuse ja õigekirja lihvimisel. Eelistatud on loodusteadustega seotud teemad. Lisaks kontrollime elektroonselt saadetavaid kodutöid loodusainetes, inglise ja eesti keeles, põhikooli matemaatikas, kokkuleppel ka teistes ainetes.

  1. Üksikute teemareferaatide sõnastuse ülevaatus ja korrektuur
       — eelistatult bioloogias, geograafias, keemias, terviseõpetuses
       — kokkuleppel ka teistes ainetes
  2. Üksikute kodutööde õige lahenduse kontrollimine