Anname nõu, kuidas oma uurimistööl esimesi samme tegevat õpilast juhendada. Kuidas aidata lapsel valida teemat, kuidas leida sobivaid kirjandusallikaid, kuidas planeerida eksperimenti või küsitlust ning kuidas neid etappe läbida. Kuidas valida õpilasele võimetekohane andmetöötlus ja kuidas tulemustest teha asjakohaseid järeldusi.