Soovitame Kirilaste lehe vaatamiseks kindlasti lubada hüpikaknad (popup).

  Meie kodulehte näeb kõige paremini Google Chrome'iga, mille saate installeerida siit.  


15.05.2017
Kodulehe uuendamine viibib

Kavas olev kodulehe uuendamine jätkub episoodiliselt. Kirilasted täidavad eelkõige klientide mahukamaid tellimusi ning uuendavad oma kodulehte muust tööst vabal ajal. Siit ka põhjus, miks sellele nii kaua aega kulub. Anname endale aru ressursside, eelkõige aja nappusest.

12.05.2016
Koduleht on uuendamisel

Kirilastel on kavas kodulehe uuendamine, mille tähtaega pole määratud. Kirilased on sel aastal tihedalt seotud Eesti ja Euroopa loodusteaduste olümpiaadidega (ELO, EUSO) ning tegevad KOV menetlusteenistuses, mis on viinud otsuseni mitte arendada aktiivset reklaamtegevust. See ei tähenda uutele klientidele automaatset äraütlemist. Kirilased hoolivad oma senistest püsiklientidest ning on võtnud prioriteetseks tööde tähtaegse valmimise. Kui tellimuse maht võimaldab, võetakse ka iga uus töö kavva.

5.02.2014
Juhendid ja dokumendid uurimistööde kohta

Kogusime oma lehele erinevaid juhendeid loov- ja uurimistööde kohta ning tõime olulisi väljavõtteid seadusest. Uuri lähemalt!

 

3.12.2013
Meie seisukohad uurimistööde osas

Uues riiklikus õppekavas nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetajatele kehtestatud üldine uurimis- või loovtöö tegemise kohustus toetab mitmete oluliste pädevuste arengut. Samas põhjustab see koolidele ka rohkesti peamurdmist. Loovtöö pakub ilmselt paindlikumaid võimalusi, kuid uurimistöö tegemine on teadustöös vilumatule õpilasele tõsine väljakutse. Ka õpetajatel pole lihtne kõigi muude kohustuste kõrvalt veel uurimusi juhendama asuda — eriti kui selle tööga on seni vähe kokku puututud. Teadustööle kehtib rida spetsiifilisi nõudeid, millega tegijad peaksid arvestama, et tööd ei tehtaks vaid «linnukese» kirjasaamiseks, vaid et uurimisprotsess oleks õpilasele võimalikult arendav ja tulemus väärtuslik.

Uurimus peaks pürgima originaalsete avastuste või üldistuste poole — see ei saa olla lihtne referaat, samuti mitte «jalgratta leiutamine». Samas tuleb lähtuda olemasolevast teadmisest, seda mõistlikult selekteerides ja sellele korrektselt viidates. Tähtis on ka teema võimalikult täpne piiritlemine ja töö läbimõeldud planeerimine, tagamaks uurimuse õigeaegne valmimine mõistliku aja- ja energiakuluga. Uurimistöölt eeldatakse täpsust ja konkreetsust, samas aga ka piisavat põhjalikkust, et hõlmata oluline teemakohane info. Vähekogenud uurija satub sageli raskustesse juba uurimisküsimuste püstitamisega, mitmeid ohte varitseb ka empiirilise osa kavandamise ja teostamise ning andmeanalüüsi ja järelduste tegemise etappides. Lisaks on oluline vormistada uuring vigadevabas, sisult korrektses teaduskeeles, ülevaatliku struktuuriga ja varustatuna teksti toetavate illustratsioonidega.