Andmetöötlus (-analüüs) tagab, et uuring «läheks asja ette» — et andmete kogumisel uurija ja vastanute poolt nähtud vaev saaks tasutud usaldusväärsete ja kasulike uurimistulemustega. On tähtis tagada, et kasutataks andmete tüübile kohaseid andmetöötlusmeetodeid, mis aitaksid ühtlasi parimal viisil kaasa uurimuse eesmärkide saavutamisele.

  1. Aitame koguda andmebaasi uurimistööst tulenevate huvipakkuvate vastustega  
  2. Abistame eakohase statistikaga protsentidest korrelatsioonide ja hii-ruuduni  
  3. Teeme kogutud tulemustest statistilise ülevaate  
  4. Aitame tulemusi graafiliselt vormistada  
  5. Aitame kogutud andmete põhjal järeldusi teha  
  6. Teeme ettepanekuid jätku-uuringuteks