Andmetöötlust saab soovi korral teha väga põhjalikult ja keerukalt. Gümnaasiumis ja bakalaureuseõppes piisab siiski mõningate põhiliste analüüsimeetodite tundmisest. Abistame noori uurijaid sobivate meetodite tundmaõppimisel ja rakendamisel.