Uurimistöö tulemuste osas on tarvilik kirjeldada olulisemaid uuringu ja andmetöötluse abil saadud tulemusi. Aitame uurijal eristada olulist ebaolulisest ning tulemused korrektselt kirja panna.