1. Eelretsenserime koostatud uurimistöid  
  2. Aitame kokku viia uurimisküsimused ja kokkuvõtte  
  3. Abistame kokkuvõtte sõnastamisel  
  4. Tõlgime kokkuvõtte inglise keelde või toimetame tehtud tõlget