1. Erinevate dokumentide vormiline ühtlustamine  
  Aitame ühtsel viisil vormistada teie veebilehele paigutatavaid, trükis väljaantavaid või mõneks muuks otstarbeks koondatavaid dokumente.

  Sageli aitab erinevad materjalid ühise nimetaja alla viia oskuslikult paigutatud logo või sümbol.
 2. Esitluste vormistamine  
  Aitame saavutada tekstide ja illustratsioonide optimaalse kuvandumise slaididel (teksti suurus ja font, värvused, paigutus jne), et esitlus avaldaks muljet ja oleks hästi jälgitav.
   
 3. Exceli vms tabeltöötlusprogrammis koostatud graafikute disain  
  Muudame teie default-formaadis graafikud kenamateks ja ülevaatlikumateks.

  Jagame soovitusi, lisame illustratsioone.
   
 4. Visandatud skeemide disainimine  
  Vormistame teie visandid või ideed nägusateks ja ülevaatlikeks skeemideks (joonisteks).
   
 5. Graafikute, skeemide ja jooniste lisamine dokumentidele  
  Täiendame teie esitlust või muid dokumente asjakohaste ja otstarbekalt vormistatud illustratsioonidega (teie ette antud, visandatud ja meie kujundatud või veebist otsitud).